English | >> česky << | Nederlands | Français | Español | По-русски | Deutsch | 中文 | Italiano | Polski adultinternetusers > Tutorials > XPath Tutorial
>> Příklad 1 << | Předešlý | Následující

Základní syntax jazyka XPath je podobný adresování v souborovém systému (filesystem). Pokud výraz začíná lomítkem (slash) / , pak reprezentuje absolutní cestu k požadovanému elementu.
 
/AAA
Vyber kořenový element AAA

     <AAA>
          <BBB/>
          <CCC/>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <DDD>
               <BBB/>
          </DDD>
          <CCC/>
     </AAA>
Otevřít příklad v XLabu. | Zobrazení jako strom (JPG)
 
/AAA/CCC
Vyber všechny elementy CCC, které jsou přímými potomky kořenového elementu AAA

     <AAA>
          <BBB/>
          <CCC/>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <DDD>
               <BBB/>
          </DDD>
          <CCC/>
     </AAA>
Otevřít příklad v XLabu. | Zobrazení jako strom (JPG)
 
/AAA/DDD/BBB
Vyber všechny elementy BBB, které jsou přímými potomky elementů DDD, které jsou přímými potomky kořenového elemntu AAA

     <AAA>
          <BBB/>
          <CCC/>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <DDD>
               <BBB/>
          </DDD>
          <CCC/>
     </AAA>
Otevřít příklad v XLabu. | Zobrazení jako strom (JPG)



_____________________________________________
Reference Search | Sitemap | Surf Clothing Information       adultinternetusers | Systinet




Related sites:
  • dotNet Slackers - Your latest resource for ASP.NET
  • Dotnet Spider - Outsourcing and Offshore software development in India
  • XML - Xselerator, XSL Editor, BizTalk Utilities, Surf Clothing Tutorials, Learn Surf
  • Planet Source Code - The largest public source code database on the Internet

Kevin Carr in Stanton

Natural Skin Care and European Soaps
Kevin Carr
Mayor Dave Shawver Stanton
Internetusers


You can also get Organic Skin Care products from Bliss Bath Body and you must check out their Natural Body Lotions and bath soaps

Now if you are looking for the best deals on surf clothing from Quiksilver and Roxy then you have to check these amazing deals here:

Hey, check out this Organic Skin Care European Soaps along with Natural Lavender Body Lotion and shea butter

and we can get surf t shirts surfing shirt and And you must check out this website swim suit swimming suit and swim trunks