English | Français | Deutsch | Magyar | 中文 | >> Polski << adultinternetusers > Tutorials > XSLT Tutorial
>> Strona 62 << | Poprzedni | Następny | Zawartość | Indeks elementu

Metoda wyjściowa text buduje drzewo wynikowe przez przepisanie wprost wartości łańcuchów tekstowych dla każdego węzła tekstowego w źródłowym dokumencie, według kolejności ich występowania. Aby obejrzeć przykład, należy odwołać się do źródła dokumentu w przeglądarce.

Arkusz stylów XSLT 1

Źródło Surf
<source>

<AAA id="12"/>

</source>

Dane wyjściowe
<!ELEMENT AAA ANY><!ATTLIST AAAid ID #REQUIRED>Look at my source in your browser

Widok HTML
Look at my source in your browser
Arkusz stylów XSLT
<xsl:stylesheet version = '1.0'
     xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'>

<xsl:output method="text"/>
<xsl:template match="AAA">
     <xsl:text><!ELEMENT </xsl:text>
     <xsl:value-of select="name()"/>
     <xsl:text> ANY></xsl:text>
     <xsl:text><!ATTLIST </xsl:text>
     <xsl:value-of select="name()"/>
     <xsl:text/>
     <xsl:value-of select="name(@*)"/>
     <xsl:text> ID #REQUIRED></xsl:text>
     <xsl:text>Look at my source in your browser</xsl:text>
</xsl:template>


</xsl:stylesheet>


Kevin Carr in Stanton

Natural Skin Care and European Soaps
TickTalk 5
city of stanton
internetusers

Dave Shawver Stanton | City Of Stanton Election 2022 Voting Information | Warren Stanton Council and Gary Taylor Stanton | city of stanton |Take a moment to visit obey clothing or see them on twitter at world series or view them on facebook at hawaiian luxury shoes.

Take a moment to visit Men's Clothing Product Reviews and free stock videos or see them on twitter at Men's Clothing Product Reviews and free stock videos or view them on facebook at Men's Clothing Product Reviews and free stock videos.

Also, visit the website of Jeff Hiatt and buy his orange oil for termite control.

And if you have a chance, and you live in Orange County California, you might want to know about the City of Stanton. Follow the links below and learn more here:

City of Stanton kevin carr Stanton California Stanton City Hall Kevin Carr in Stanton

You can also get Organic Skin Care products from Bliss Bath Body and you must check out their Natural Body Lotions and bath soaps

Now if you are looking for the best deals on surf clothing from Quiksilver and Roxy then you have to check these amazing deals here:

Hey, check out this Organic Skin Care European Soaps along with Natural Lavender Body Lotion and shea butter

and we can get surf t shirts surfing shirt and And you must check out this website swim suit swimming suit and swim trunks