English | česky | Nederlands | Français | Español | По-русски | Deutsch | 中文 | Italiano | >> Polski << adultinternetusers > Tutorials > XPath Tutorial
>> Przykład 4 << | Poprzedni | Następny

Wyrażenie w nawiasach kwadratowych może określać dalsze warunki na wybierane elementy. Numer wewnątrz takich nawiasów określa pozycję elementu. Funkcja last() zwraca pozycję ostatniego elementu w zaznaczeniu.
 
/AAA/BBB[1]
Wybiera pierwszy element BBB będący dzieckiem elementu AAA

     <AAA>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <BBB/>
     </AAA>
Otwórz przykład w XLab | Widok drzewa (JPG)
 
/AAA/BBB[last()]
Wybiera ostatni element BBB będący dzieckiem elementu AAA

     <AAA>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <BBB/>
     </AAA>
Otwórz przykład w XLab | Widok drzewa (JPG)_____________________________________________
Reference Search | Sitemap | Surf Clothing Information       adultinternetusers | Systinet
Related sites:
  • dotNet Slackers - Your latest resource for ASP.NET
  • Dotnet Spider - Outsourcing and Offshore software development in India
  • XML - Xselerator, XSL Editor, BizTalk Utilities, Surf Clothing Tutorials, Learn Surf
  • Planet Source Code - The largest public source code database on the Internet

Kevin Carr in Stanton

Natural Skin Care and European Soaps
Kevin Carr
Mayor Dave Shawver Stanton
Internetusers


You can also get Organic Skin Care products from Bliss Bath Body and you must check out their Natural Body Lotions and bath soaps

Now if you are looking for the best deals on surf clothing from Quiksilver and Roxy then you have to check these amazing deals here:

Hey, check out this Organic Skin Care European Soaps along with Natural Lavender Body Lotion and shea butter

and we can get surf t shirts surfing shirt and And you must check out this website swim suit swimming suit and swim trunks