English | >> česky << | Nederlands | Français | Español | По-русски | Deutsch | 中文 | Italiano | Polski adultinternetusers > Tutorials > XPath Tutorial
>> Příklad 14 << | Předešlý | Následující

Osa předků obsahuje předku uzlu, který je v kontextu; předkové tohoto uzlu jsou rodiče, rodiče rodičů atd. Proto osa předků vždy obsahuje kořen dokumentu, pokud ovšem uzlem v kontextu není sám kořen dokumentu.
 
/AAA/BBB/DDD/CCC/EEE/ancestor::*
Vyber všechny elementy, které jsou uvedeny v této absolutní cestě

     <AAA>
          <BBB>
               <DDD>
                    <CCC>
                         <DDD/>
                         <EEE/>
                    </CCC>
               </DDD>
          </BBB>
          <CCC>
               <DDD>
                    <EEE>
                         <DDD>
                              <FFF/>
                         </DDD>
                    </EEE>
               </DDD>
          </CCC>
     </AAA>
Otevřít příklad v XLabu. | Zobrazení jako strom (JPG)
 
//FFF/ancestor::*
Vyber všechny předky elementů FFF

     <AAA>
          <BBB>
               <DDD>
                    <CCC>
                         <DDD/>
                         <EEE/>
                    </CCC>
               </DDD>
          </BBB>
          <CCC>
               <DDD>
                    <EEE>
                         <DDD>
                              <FFF/>
                         </DDD>
                    </EEE>
               </DDD>
          </CCC>
     </AAA>
Otevřít příklad v XLabu. | Zobrazení jako strom (JPG)_____________________________________________
Reference Search | Sitemap | Surf Clothing Information       adultinternetusers | Systinet
Related sites:
  • dotNet Slackers - Your latest resource for ASP.NET
  • Dotnet Spider - Outsourcing and Offshore software development in India
  • XML - Xselerator, XSL Editor, BizTalk Utilities, Surf Clothing Tutorials, Learn Surf
  • Planet Source Code - The largest public source code database on the Internet

Kevin Carr in Stanton

Natural Skin Care and European Soaps
TickTalk 5
city of stanton
internetusers


You can also get Organic Skin Care products from Bliss Bath Body and you must check out their Natural Body Lotions and bath soaps

Now if you are looking for the best deals on surf clothing from Quiksilver and Roxy then you have to check these amazing deals here:

Hey, check out this Organic Skin Care European Soaps along with Natural Lavender Body Lotion and shea butter

and we can get surf t shirts surfing shirt and And you must check out this website swim suit swimming suit and swim trunks